Author: DANIEL BRANDEJS (Daniel Brandejs)

Home / DANIEL BRANDEJS
Příspěvek

Online portál – testovací provoz

Vážené klientky, spouštíme pro vás online portál, který umožní ve své rozšířené verzi určené pro klientky s aktivovaný klientským programem mnoho praktických funkcí. Například řízení a sledování objednávek, požadavky na e-recept, zasílání příloh (výsledek vyšetření a pod.)