Porodnictví

Home / Porodnictví

Poskytujeme komplexní prenatální péči od diagnostiky vašeho těhotenství až do vašeho předání do péče porodnice. Rozsah základní prenatální péče plně respektuje aktuální doporučené postupy. Stejně tak respektuje výši úhrady péče zdravotními pojišťovnami. Každá žena má možnost zvolit si též rozšířený balíček prenatální péče – služby nehrazené zdravotním pojištěním.
Medica Flora s.r.o. využívá ke screeningové ultrazvukové diagnostice přístroj Samsung Hera W9 a Samsung V8, které patří k technologickému vrcholu v dané oblasti. Těhotenské odběry jsou k dispozici přímo v prostorech zdravotnického zařízení s možností okamžitého předání ke zpracování odběrové laboratoři.

Těhotenský program MINIMUM

Program respektuje aktuální doporučené postupy a výši smluvní úhrady zdravotních pojišťoven.

Z ultrazvukových kontrol je běžně hrazena

  • diagnostika těhotenství a stanovení termínu porodu
  • základní screening ve 20.-22. týdnu
  • základní screening ve 30.týdnu.

Doplňková vyšetření dle aktuálního ceníku či cen poskytovatelů vyšetření.

Cena: bez poplatku

Doplňkové hrazené těhotenské balíčky

Ultrazvukový balíček Základ

Tento balíček rozšiřuje těhotenský program Minimum o pravidelný ultrazvukový pohled na plod při každé návštěvě (akce srdeční, poloha plodu, množství plodové vody, určení pohlaví, později cervikometrie), obrázky z ultrazvukových vyšetření v elektronické formě emailem *
Balíček zahrnuje elektronické zasílání vyžádaných výsledků emailem

Cena: 3000 Kč

Ultrazvukový balíček Komplex

Tento balíček rozšiřuje ultrazvukový balíček Základ o důležitá vyšetření

  • podrobná morfologie plodu v 20.-22. týdne (obsahuje komplexní vyšetření srdce plodu a ostatních orgánů)**
  • podrobná morfologie plodu v 30.týdnu
  • váhový odhad a kontrola polohy plodu, průtok pupečníkem v 35.-36. týdnu
  • při ideálních podmínkách 3D snímky plodu.

Cena: 6000 Kč

!!! POZOR !!!

myFetView systém ukončujeme k 1.9.2024 vzhledem k navrženým poplatkům za licenci pro následující obdobíCena: 1500 Kč

Ceník výkonů nehrazené péče ZP, vyžádané péče nad limit ZP či samoplátci

Těhotenská poradna 600 Kč
Komplexní kontrola v těhotenství včetně UZ 1200 Kč
Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky 600 Kč
2D ultrazvukový snímek v digitálním formátu na email klientky 100 Kč
3D ultrazvukový snímek v digitálním formátu na email klientky300 Kč
4D ultrazvuková vizualizace cca 15 min1000 Kč
Potvrzení pro letecké společnosti, CK či zaměstnavatele včetně vyšetření600 Kč
Prvotrimestrální screening (v přípravě) 1500 Kč
Ultrazvukové vyšetření 20.-22. týden – v rozsahu podrobné morfologie plodu **1600 Kč
Ultrazvukové vyšetření 30. týden – podrobná morfologie plodu 1200 Kč
Ultrazvukové vyšetření 35.-.36. týden1200 Kč
Trisomy Test 10500 Kč
Trisomy Test XY11000 Kč
Trisomy Test +14000 Kč

*nezahrnuje pojišťovnou nehrazená vyšetření: I. trimestrální kombinovaný screening Downova syndromu včetně screeningu preeklampsie, ultrazvukové vyšetření podrobné morfologie plodu ve 20. až 22. týdnu, podrobná morfologie plodu ve 30.týdnu gravidity, váhový odhad plodu v 35.-36. týdnu před předáním do porodnice, měření průtoků v pupečníku mimo indikace

** Rozšířené ultrazvukové vyšetření 20. týdne v rozsahu Podrobné morfologie plodu – 63415 kódu VZP. Pokud plánujete proplacení tohoto vyšetření u Vaší zdravotní pojišťovny, obraťte se na centra s certifikací. Námi poskytované vyšetření odpovídá plně tomuto rozsahu a je prováděno na přístroji Samsung Hera W9, ale nejsme certifikované pracoviště a ani to neplánujeme.