Důležité upozornění pro klientky pojišťovny PVZP a.s. a Maxima a

Smlouvy s pojišťovnou PVZP a.s. (333) a Maxima a.s. má naše ordinace pouze do konce roku 2023.

Od 1.1.2024 bude veškerá péče a vyšetření zpoplatněna dle aktualního ceníku.